Projekt ogrodu przydomowego oraz jego nawierzchni

Zaprojektowany ogród znajduje się na działce bardzo długiej i wąskiej. Zagospodarowanie zielenią krótszych boków ogrodu spowodowało jego optyczne skrócenie. Dłuższe boki działki zostały niezmienione, tak aby sprawiały wrażenie otwartej przestrzeni. Nawierzchnię zaprojektowano w kształcie okręgów, co powiększyło dodatkowo działkę.
Właścicielom ogrodu zależało na dodatkowym miejscu parkingowym na terenie działki, w tym celu po lewej stronie umieszczono żwirek (w części ,,zakropkowanej'' na projekcie), nadając mu kształt okręgu tak aby współgrał z pozostałą nawierzchnią ułożoną z kostki brukowej. Nawierzchnię ogrodu zaprojektowano na życzenie klienta.